U bevindt zich hier: home / asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, deze zijn opgebouwd uit fijne microscopisch vezels.

Door zijn bijzondere structuur heeft asbest een aantal eigenschappen, het is bestand tegen hoge temperaturen, tegen water en chemicaliën, het heeft grote treksterkte, het is zeer slijtvast, goed isolerend, tevens mengbaar met andere materialen o.a. cement, bovendien is het goedkoop en makkelijk te verwerken waardoor het in het verleden in meer dan duizenden producten is verwerkt.

Dit succes heeft ook een keerzijde, in de jaren ’70 begint de overheid in Nederland een actief beleid te voeren tegen de blootstelling aan asbest voor werknemers van bedrijven waar asbest wordt bewerkt/verwerkt. De stof zou risico’s inhouden voor de gezondheid, vooral aantasting van de longen. Verdere onderzoeken wezen uit dat drie verschillende longziekten direct in verband konden worden gebracht met het inhaleren van asbestvezels, te weten: asbestose - mesothelioom - asbest gerelateerde longkanker.

Op basis van deze alarmerende feiten stelt de Nederlandse overheid in 1993 een algemeen verbod, hetgeen inhoudt dat het verboden is asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken.
Na het verbod is er strenge wetgeving gekomen voor de sanering van asbest. Deze procedures zijn vastgelegd in het Asbestverwijderings besluit. Dit vormt de basis van de SC-530, de norm voor asbestverwijderingsbedrijven.
Gebr. Van Zanten Asbestverwijdering B.V. is gecertificeerd volgens dit procescertificaat (zie pagina Over ons).

Alvorens de asbestsanering begint moet er een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn, dit is de basis van elke asbestsanering.
Wanneer asbest in een binnensituatie (bouwwerk) wordt verwijderd moet er een containment worden gebouwd, dit is een van de omgeving afgeschermde en op onderdruk gebrachte ruimte. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de asbestvezels zich tijdens de sanering niet door het bouwwerk kunnen verspreiden.
Nadat alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd en verpakt, wordt de werkplek grondig gereinigd. Hierna komt er een onafhankelijk laboratorium luchtmonsters nemen en bij goedkeuring wordt de ruimte vrijgegeven.

Bij een buitensanering wordt het werkgebied afgezet en gemarkeerd met waarschuwingslint en -borden. De asbesthoudende materialen worden verwijderd en verpakt en ook in dit geval komt er na afloop een onafhankelijk laboratorium. Deze doet bij een buitensanering een visuele inspectie en na goedkeuring wordt het gebied vrijgegeven.

Zoals u ziet komt er heel wat kijken bij een asbestsanering en dat is bij Gebr. Van Zanten Asbestverwijdering B.V. in goede handen.